Aan en Afmelden


Lid worden

Nadat je enkele keren gratis hebt meegetraind wordt je door de trainer een inschrijfformulier gegeven. Je kunt het formulier ook op onderstaande link downloaden. Ben je jonger als 18 jaar, laat het dan mede ondertekenen door een van je ouders / verzorgers. Lever dit weer in bij je trainer, die verzorgt dan de rest. Heb je nog vragen dan kun je het beste contact opnemen met het secretariaat van Volleybalvereniging Stasko.

Lidmaatschap opzeggen

Dit kan alleen schriftelijk, eventueel per email bij het secretariaat (zie boven) je kunt ook een afmeldformulier downloaden via de link onder aan de pagina.

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Eén verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgend jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar te geschieden bij het secretariaat.

Hier onder kunt u de inschrijf en/of uitschrijfformulier downloaden (PDF bestand).